Szukaj

Schowek Schowek (0) Przejdź do koszyka Koszyk (0)

Zobacz co sprzedajemy ››
Zwiń menu kategorii ››

Nowości

Bestsellery

Powrót

Aktualności

Regulamin promocji

Regulamin promocji (konkursu) pod nazwą
WIELKI KONKURS ŚWIĄTECZNY INSTARGEO


Postanowienia ogólne


1. Organizatorem Konkursu jest ANTONI ŁĘSZCZAK 'INSTAR-GEO', NIP: 7771163117, Os. Dąbrowszczaków 25/26, 62-020 Swarzędz.
2. Fundatorem nagród jest Organizator.
3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec uczestnika w związku z Konkursem (Promocją), co Uczestnik akceptuje biorąc w nim udział.
4. Uczestnik Konkursu przez wzięcie w nim udziału akceptuje niniejszy Regulamin.
5. Konkurs prowadzony jest w okresie od dnia 22.11.2020 do dnia 28.11.2020. Lista nagrodzonych ogłoszona zostanie do dnia 29.11.2020
6. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/Instargeo-antyki-design-122214085023923 portalu Facebook.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w dostępie do platformy Facebook lub ograniczenia w jej działaniu oraz za zablokowanie strony Organizatora przez Facebook.


Warunki udziału w Konkursie


8. W Konkursie może brać udział osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Polski i będąca konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny (Uczestnik).
9. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie Profilu w serwisie Facebook oraz wykonanie zadania konkursowego.
10. Przez udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym do przeprowadzenia Konkursu, w szczególności publicznie udostępnianych w Profilu, a także innych danych dobrowolnie przekazanych przez niego w celu przekazania nagrody.
11. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).


Zadanie konkursowe


12. W celu wzięcia udział w Konkursie Uczestnik umieści na stronie Organizatora na platformie Facebook jako komentarz do umieszczonego przez Organizatora zdjęcia opis zalet posiadania antycznego mebla w domu. Opis nie powinien być dłuższy niż trzy zdania i powinien rozpocząć się od wyrazu „Konkurs:”.
13. Komentarz nie może zawierać treści obraźliwych, wulgarnych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne zarówno w formie językowej, jak i graficznej. Komentarz nie może naruszać Standardów społeczności i Regulaminu usługi portalu Facebook.

14. Nagrody otrzymują osoby, których komentarze zostaną ocenione najwyżej przez Organizatora.
15. Organizator dokonuje oceny według własnego uznania, biorąc pod uwagę w szczególności pomysłowość, styl i ogólne wrażenia towarzyszące odbiorowi zadania konkursowego. W celu dokonania oceny Organizator może powołać komisję konkursową.
16. Nagrodzeni zostaną Uczestnicy będący autorami 10 najwyżej ocenionych zadań konkursowych. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby nagród i przyznania ich większej liczbie Uczestników.
17. Nagrodzeni zostaną wskazani na stronie Organizatora prowadzonej w Portalu Facebook.
18. Autorem Komentarza powinien być Uczestnik, który umieszcza go w ramach Konkursu.


Nagrody


19. Nagrody prezentowane są na stronie Organizatora.
20. Nagrodzonym nie przysługuje prawo wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.
21. Nagrodzony może zrzec się nagrody. Nagrodzony nie może przenieść prawa do nagrody na inną osobę.
22. Nagrodzony w terminie 14 dni od ogłoszenia przez Organizatora wyników Konkursu powinien przekazać dane pozwalające na przesłanie mu nagrody, co obejmuje adres na terenie Polski. W wypadku nieprzekazania koniecznych danych lub podania danych niekompletnych czy błędnych, nagroda przepada.
23. Nagrody zostaną przesłane na koszt Organizatora w obrębie Polski.
24. Nagrodę stanowią przedmioty, których odtworzenie lub wymiana na inne identyczne w razie ich zniszczenia może być niemożliwa lub znacznie przewyższająca ich wartość. Organizator dołoży starań, aby doręczenie nagrody uczestnikowi przebiegło w sposób prawidłowy w tym, aby dotarły nieuszkodzone. Organizator powierzy w szczególności doręczenie przesyłki podmiotowi profesjonalnemu świadczącemu tego rodzaju usługi. W wypadku zniszczenia nagrody podczas przewozu, kradzieży lub innych okoliczności, które uczynią przekazanie nagrody niemożliwym, Organizator nie jest zobowiązany do przekazania takiego samego przedmiotu lub zapłaty jego równowartości. Organizator może jednak zaproponować inny przedmiot zamiast nagrody.
25. Uczestnik może wskazać sposób dostarczenia mu nagrody, a Organizator w miarę możliwości postąpi zgodnie z tym wskazaniem. Wskazany sposób nie powinien powodować kosztów znacznie odbiegających od zwykłych kosztów tego rodzaju usługi po stronie Organizatora. Uczestnik akceptuje, że w takim wypadku ryzyko przypadkowej utraty nagrody lub jej uszkodzenia ponosi Uczestnik od chwili powierzenia jej wybranemu przez niego przewoźnikowi (przedsiębiorstwu pocztowemu, kurierskiemu) lub innemu podmiotowi.


Inne


26. Regulamin niniejszy podlega ochronie prawnoautorskiej. Jego kopiowanie w całości lub w części bez zgody jest zabronione.

Skontaktuj się
z nami
na Whatsapp

Nasz sklep internetowy, by ułatwić korzystanie ze wszystkich funkcji, używa plików cookies. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij