Szukaj

Schowek Schowek (0) Przejdź do koszyka Koszyk (0)

Zobacz co sprzedajemy ››
Zwiń menu kategorii ››

Nowości

Bestsellery

Powrót

Aktualności

REGULAMIN KONKURSU "MOJE OGRODOWE MARZENIE"

REGULAMIN KONKURSU "MOJE OGRODOWE MARZENIE"


Postanowienia ogólne


1. Organizatorem Konkursu jest ANTONI ŁĘSZCZAK 'INSTAR-GEO', NIP: 7771163117, Os. Dąbrowszczaków 25/26, 62-020 Swarzędz.


2. Fundatorem nagród jest Organizator.


3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis YouTube ani z nim związany. Serwis YouTube nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestnika w związku z Konkursem (Promocją), co Uczestnik akceptuje biorąc w nim udział.


4. Uczestnik Konkursu przez wzięcie w nim udziału akceptuje niniejszy Regulamin.


5. Konkurs skierowany jest do subskrybentów kanału "Dwóch wielkich ogrodników" w serwisie YouTube. Warunki korzystania z witryny internetowej YouTube dostępne są pod adresem https://www.youtube.com/t/terms. Uczestnicy mogą zapoznać się z Wytycznymi dla społeczności YouTube, których nieprzestrzeganie powoduje dyskwalifikację z konkursu pod adresem https://www.youtube.com/intl/pl/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/

6. Konkurs prowadzony jest w okresie od dnia 27.11.2021 do dnia 04.12.2021. Lista nagrodzonych ogłoszona zostanie dnia 06.12.2021 na kanale YouTube (link) w specjalnym filmie.


7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://youtu.be/srSfk0LgkoE portalu YouTube.


8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w dostępie do platformy YouTube lub ograniczenia w jej działaniu oraz za zablokowanie strony Organizatora przez YouTube.


Warunki udziału w Konkursie


9. W Konkursie może brać udział osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Polski i będąca konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny (Uczestnik).


10. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie konta w serwisie YouTube, subskrybowanie strony Organizatora oraz wykonanie zadania konkursowego.


11. Przez udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym do przeprowadzenia Konkursu, w szczególności publicznie udostępnianych w Kanale, a także innych danych dobrowolnie przekazanych przez niego w celu przekazania nagrody.


12. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).

Zadanie konkursowe


13. Trzeba zasubskrybować lub subskrybować kanał "Dwóch wielkich ogrodników".

14. W komentarzu pod tym filmem https://youtu.be/srSfk0LgkoE (TYLKO POD TYM!) należy napisać kilka słów na temat: "MOJE OGRODOWE MARZENIE". Długość i forma wypowiedzi jest dowolna.

15. Jeden Uczestnik może napisać tylko jeden komentarz konkursowy. Uczestnicy, którzy napiszą dwa lub więcej komentarzy konkursowych, będą odsunięci od udziału w Konkursie.

16. Komentarz nie może zawierać treści obraźliwych, wulgarnych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, zarówno w formie językowej, jak i graficznej. Komentarz nie może naruszać Standardów społeczności i Regulaminu usługi portalu YouTube.

17. Powołane przez Organizatora, niezależne jury konkursowe wybierze według własnego uznania 10 zwycięzców, których wypowiedzi uzna za najciekawsze. W szczególności brane są pod uwagę pomysłowość, styl i ogólne wrażenia towarzyszące odbiorowi zadania konkursowego.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby nagród i przyznania ich większej liczbie Uczestników.


19. Nagrodzeni zostaną wskazani przez Organizatora na prowadzonym przez niego kanale YouTube.


20. Autorem Komentarza powinien być Uczestnik, który umieszcza go w ramach Konkursu.


21. Pełen regulamin konkursu znajduje się na stronie: https://www.instargeo.com/regulamin-konkursu-moje-ogrodowe-marzenie


Nagrody


22. Każdy z 10 zwycięzców otrzyma nagrodę, na którą składają się poniższe przedmioty:
- kiełkownica
- zestaw 20 dużych torebek z kiełkami
- nożyczki firmy Fiskars
- środek do pielęgnacji naturalnych drzewek iglastych (np. choinek)
- zestaw foremek do ciasteczek świątecznych

23. Nagrody prezentowane są na stronie Organizatora.


24. Nagrodzonym nie przysługuje prawo wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.


25. Nagrodzony może zrzec się nagrody. Nagrodzony nie może przenieść prawa do nagrody na inną osobę.


26. Nagrodzony w terminie 14 dni od ogłoszenia przez Organizatora wyników Konkursu powinien przekazać dane pozwalające na przesłanie mu nagrody, co obejmuje adres na terenie Polski. W wypadku nieprzekazania koniecznych danych lub podania danych niekompletnych czy błędnych, nagroda przepada.


27. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom na koszt Organizatora w obrębie Polski.


28. Organizator dołoży starań, aby doręczenie nagrody uczestnikowi przebiegło w sposób prawidłowy, w tym, aby dotarła nieuszkodzona. Organizator powierzy w szczególności doręczenie przesyłki podmiotowi profesjonalnemu świadczącemu tego rodzaju usługi. W wypadku zniszczenia nagrody podczas przewozu, kradzieży lub innych okoliczności, które uczynią przekazanie nagrody niemożliwym, Organizator nie jest zobowiązany do przekazania takiego samego przedmiotu lub zapłaty jego równowartości. Organizator może jednak zaproponować inny przedmiot zamiast nagrody.


29. Uczestnik może wskazać sposób dostarczenia mu nagrody, a Organizator w miarę możliwości postąpi zgodnie z tym wskazaniem. Wskazany sposób nie powinien powodować kosztów znacznie odbiegających od zwykłych kosztów tego rodzaju usługi po stronie Organizatora. Uczestnik akceptuje, że w takim wypadku ryzyko przypadkowej utraty nagrody lub jej uszkodzenia ponosi Uczestnik od chwili powierzenia jej wybranemu przez niego przewoźnikowi (przedsiębiorstwu pocztowemu, kurierskiemu) lub innemu podmiotowi.


Inne


30. Regulamin niniejszy podlega ochronie prawnoautorskiej. Jego kopiowanie w całości lub w części bez zgody jest zabronione.

 

Skontaktuj się
z nami
na Whatsapp

Nasz sklep internetowy, by ułatwić korzystanie ze wszystkich funkcji, używa plików cookies. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij